Зафироски, д-р Јован

Научно - наставно звање Вонреден професор
Институт Институт за деловно право и економски науки
Катедра Финансово право и финансии
Предмети на прв циклус студии Финансово право
Предмети на втор циклус студии Монетарно право, Банкарско право, Право на финансиски услуги, Финансиски услуги во правото на ЕУ, Берзанско право, Финансово право - применета програма
Предмети на трет циклус студии Правни и економски аспекти на ЕМУ
Кабинет бр. /
Приемно време за студентите Среда и петок 10 - 12 часот
Телефонски број во кабинет /
Е-mail адреса zafiroski2000@yahoo.com
Одлука за последен избор во звање – д-р Јован Зафироски