Зороска Камиловска, д-р Татјана

Научно - наставно звање Редовен професор
Институт Институт за граѓанско право
Катедра Катедра за граѓанско процесно право
Предмети на прв циклус студии Граѓанско процесно право
Предмети на втор циклус студии Парнично право, Вонпарнично и извршно право, Арбитражно право, Нотарско право, Стечајна постапка, Алтернативно решевање на споровите, Граѓанско процесно право на ЕУ
Предмети на трет циклус студии Граѓанско процесно право, Компаративно граѓанско процесно право, Арбитражно право, Граѓанско процесно право на ЕУ, Нотарско право
Кабинет бр. 18
Приемно време за студентите понеделник и вторник 11-12 часот
Телефонски број во кабинет 02 3117 244 лок.119
Е-mail адреса t.zoroskakamilovska@pf.ukim.edu.mk; tzoroska@yahoo.com
Wordpress Table Plugin Одлука за последен избор во звање – д-р Татјана Зороска Камиловска
Europass CV
Bibliography

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux