Виртуелната промоција на книгата „Балкански наследства – Долгата сенка на конфликтот и идеолошкиот експеримент во Југоисточна Европа“

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

има особена чест и задоволство да Ве покани на виртуелната промоција на книгата

Балкански наследства – Долгата сенка на конфликтот и идеолошкиот експеримент во Југоисточна Европа

која ќе се одржи на 5 јули 2021 година /понеделник/ од 14:00 – 14:30 на платформата Зум

 

 

Балкански наследства“ е студија за последиците на војната и државниот социјализам во современиот Балкан. Авторите ги проучуваат неизбежните наследства од неодамнешното минато како и оние со кои треба да се соочи сегашноста. Главната тема на книгата е интеракцијата, често потсвесна, на искуствата на војната и социјализмот во современото општество во регионот. Петнаесет автори ѝ пристапија на оваа тема од различни дисциплинарни гледишта и преку мноштво на интерпретативни пристапи, заеднички исцртаа една сложена слика на најдолготрајните наследства на конфликтот и идеолошка транзиција во регионот, без запоставување на националните и локалните особености. Во книгата е вклучен и трудот на нашиот редовен професор Мишо Докмановиќ – „Неочекуван пресврт“ – историското наследство на дваесеттиот век и процесот на „антиквизација“ во Македонија. Книгата е објавена од страна на престижниот американски издавач Purdue University Press.

Говорници:

Проф. д-р Сашо Георгиевски, декан на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

Проф. д-р  Џон Пол Њуман, претседател на Ирската асоцијација за руски, централноевропски и источноевропски студии

Проф. д-р Балач Апор, професор на Тринити Колеџ Даблин и

Проф. д-р Мишо Докмановиќ. редовен професор на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје.

Настанот ќе се одржи на англиски јазик.

Линк за промоцијата https://us02web.zoom.us/j/83576230012?pwd=cFNWb1dDQVR6Nk1sT0FlMllCbHdKUT09

Meeting ID: 835 7623 0012    Passcode: 1122

The Faculty of law of Ss. Cyril and Methodius University in Skopje has the honour and privilege to invite you to the Virtual Book Promotion

Balkan Legacies: The Long Shadow of Conflict and Ideological Experiment in Southeastern Europe

on Monday July 5, 2021 at 2PM CET

Balkan Legacies is a study of the aftermath of war and state socialism in the contemporary Balkans. The authors look at the inescapable inheritances of the recent past and those that the present has to deal with. The book’s key theme is the interaction, often subliminal, of the experiences of war and socialism in contemporary society in the region. Fifteen contributors approach this topic from a range of disciplinary backgrounds and through a variety of interpretive lenses, collectively drawing a composite picture of the most enduring legacies of conflict and ideological transition in the region, without neglecting national and local peculiarities. The publication also includes the paper of our professor Mišo Dokmanović – The Unexpected Twist: The Historical Legacies of the 20th Twentieth Century and the Process of “Antiquisation” in Macedonia. The book was published by Purdue University Press.

Speakers:

Prof.dr.iur. Sasho Georgievski, Dean of the Iustinianus Primus Faculty of law, Skopje

Prof. dr. John Paul Newman, President the Irish Association for Russian, Central and East European Studies, IARCEES

Prof. dr. Balazs Apor, Trinity College Dublin

Prof. dr. iur. Mišo Dokmanović, Iustinianus Primus Faculty of law, Skopje

Link https://us02web.zoom.us/j/83576230012?pwd=cFNWb1dDQVR6Nk1sT0FlMllCbHdKUT09

Meeting ID: 835 7623 0012    Passcode: 1122