ВЛЕЗНИОТ КОЛОКВИУМ ПО ВОВЕД ВО ПРАВОТО (ПРАВНИ СТУДИИ, ПОЛИТИЧКИ СТУДИИ МК И НОВИНАРСТВО) И ФИЛОЗОФИЈА НА ПРАВОТО ЗА МАРТОВСКО-АПРИЛСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА КАЈ ДОЦ. Д-Р АЛЕКСАНДАР Љ. СПАСОВ СЕ ОДЛОЖУВА ДО КРАЈОТ НА ВРЕМЕНИОТ ПРЕКИН НА НАСТАВАТА. ЗА НОВИОТ ТЕРМИН ЌЕ ИМА ДОПОЛНИТЕЛНО СООПШТЕНИЕ