Известување за испитите по историја на правото и современа македонска историја кај проф. д-р Мишо Докмановиќ  закажан за 8.2.2022 година  

Испитот по историја на правото кај проф. д-р Мишо Докмановиќ закажан за 8.2.2022 година поради пријавениот број на студенти ќе се спроведе писмено со тест на кратки и долги прашања. 

Испитот ќе се одржи во амф.8 од 11 -12 часот.   

Во истиот термин ќе се спроведе и усмено полагање на испитот современа македонска историја. 

проф. д-р Мишо Докмановиќ