ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРЕКИН НА НАСТАВАТА

Службата за студенстки прашања во периодот 11.3.2020 до 24.3.2020 година ќе работи со редовно работно време за издавање на документи (потврди, уверенија, исписници и сл.).
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРЕКИН НА НАСТАВАТА