ИНТЕРЕН ОГЛАС за избор на демонстратори за предмети на прв циклус студии во учебната 2021/2022 година

ИНТЕРЕН ОГЛАС за избор на демонстратори на предметот Трговско право на прв циклус студии во учебната 2021/2022 година(2 извршители)

ИНТЕРЕН ОГЛАС за избор на демонстратори на предметот Право на друштва на прв циклус студии во учебната 2021/2022 година(3 извршители)

1/11/2021