Интерен оглас за избор на демонстратор на предметот Римско право на прв циклус на правни студии студии(1 извршител) и избор на демонстратор по предметите Реторика, Аргументациони модели и Говорништво и невербална комуникација на прв циклус студии на студиските програми односи со јавност, новинарство и политички студии во учебната 2021/22 година(1 извршител)

Преземете ТУКА.

07/03/2022