ИНТЕРЕН ОГЛАС за избор на демонстратотори на предмети од прв циклус студии на научната област Казнено материјално право – (1 извршител) и научната облеаст Казнено процесно право (1 извршител) во учебната 2022/2023 година

Преземете ТУКА.

06/07/2022