Интерни огласи за избор на демонстарори за предмети на Правниот факултет “Јустинијан Први” во Скопје

Интерен оглас за избор на демонстратор на предметот Меѓународно јавно право – Преземете ТУКА.

Интерен оглас за избор на демонстратор на предметот Стварно право – Преземете ТУКА.

Интерен оглас за избор на демонстратор на предметот Вовед во право на Европска Унија – Преземете ТУКА.

7/9/2021