Испитите од МАСТЕР студиите кои се полагаат кај проф. Тупанчески и/или проф. Деаноска (Казнено право – посебен дел, Економско казнено право итн.) во ТРЕТА ДЕКАДА ќе се спроведат на платформата MICROSOFT TEAMS na 6.7.2020 година од 11 часот.