КОНКУРЕНТСКО ПРАВО: ТЕРМИН ЗА КОНСУЛТАЦИИ

Се известуваат студентите кои ја слушаат предметната програма конкурентско право, како задолжителна во рамките на VIII-миот семестар на насоката за право на интелектуална сопственост, дека за истата ќе се држи само менторска настава, од причина што на насоката не е запишан најмалку 21 студент. Во поглед на начинот на полагање и испитната литература, консултации ќе се држат на 18.03.2019 година, од 11:30 часот, во кабинетот на проф. д-р Ненад Гавриловиќ.

Н. Гавриловиќ