Конкурсот за трет циклус (втор уписен рок)

Почитувани,

Ве информираме дека Конкурсот за запишување на студенти на трет циклус – докторски студии, втор уписен рок за академската 2020/2021 година е објавен на веб страната на УКИМ и се наоѓа на следниот линк:

http://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/Konkurs_III_ciklus_(vtor_upisen_rok).pdf

Листата на слободни ментори за студиските програми на трет циклус – докторски студии, исто така е на следниот линк:

http://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/Mentori_2020_2021.pdf

Потребните документи испратете ги електронски на следните e-mail адреси:
Срдечно,
Совет на докторски студии – правни науки