КОНКУРС За ангажирање студенти на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје за потребите на Стручната служба на Факултетот

КОНКУРС 2019

ПРИЈАВА 2019