Консултации за студенти запишани во втор уписен рок и за студенти кои во 8-ми семестар избрале предмети кај проф. д-р Зороска Камиловска и проф. д-р Ракочевиќ

Почитувани колеги,
Ве известуваме дека консултации по предметите Парнично право, Вонпарнично и извршно право и Арбитражно право за студентите запишани во втор уписен рок на насоките Граѓанско материјално право и граѓанско процесно право и Деловно право и предметите Нотарско право, Арбитражно право, Алтернативно решавање на спорови, Стечајна постапка и ГПП на ЕУ за студентите кои го избрале Модул Б – Граѓанско процесно право во 8-от семестар ќе се одржат преку Мicrosoft Teams, на 02.03.2022 година (среда), од 13 часот.