Консултации по предметот Авторско право

Консултации по предметот Авторско право на втор циклус студии по право на интелектуална сопственост ќе се одржат во вторник, 23 декември во 10 часот во кабинетот на проф. д-р Родна Живковска.