Креирање на Microsoft Teams адреса за online предавања на Правниот факултет “Јустинијан Први”

Со цел да го заштитиме Вашето, а и нашето здравје, а во согласност со моменталната епидемиолошка состојба во државата, ве известуваме дека Наставно-научниот совет на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје донесе одлука наставата во зимскиот семестар да се одвива електронски преку платформата Microsoft Teams. 

Секој студент ќе добие мејл во следниов формат ime.prezime@students.pf.ukim.mk.  

Со овој мејл студентите ќе може да се најават на Microsoft Teams и да слушаат предавања online. 

Во прилог ви праќаме упатство за креирање на  Microsoft Teams мејл. ЛИНК

Студентите потребно е да искреираат службена адреса и пасворд најкасно до 31.09.2021 година, со единствена цел, а тоа е да бидат спремни за почетокот на новата учебна година. 

По првиот училишен час, на веб страната биде објавено упатство за приклучување кон сите предвања. 

Доколку имате било какво проблеми обратете се на: ikt@pf.ukim.edu.mk