ОКТА објавува конкурс за практикантска работа во соработка со Правен Факултет – Скопје

За подетални информации поврзани со конкурсот преземете ТУКА.