ОНЛАЈН КУРС ЗА АДВОКАТСКИ ПРИПРАВНИЦИ И СТУДЕНТИ НА ПРАВНИ СТУДИИ ВОВЕД ВО ЕВРОПСКАТА КОНВЕНЦИЈА ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА И ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА ВО ОРГАНИЗАЦИЈА НА АДВОКАТСКАТА КОМОРА НА РСМ И СОРАБОТКА СО СОВЕТ НА ЕВРОПА И ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ СКОПЈЕ

Преземете ТУКА.