ПОСЛЕДЕН ПОЗДРАВ

ПОСЛЕДЕН ПОЗДРАВ

на нашата почитувана професорка и колешка

ПРОФ. Д-Р ВЕСНА ПЕНДОВСКА

редовен професор на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

на Катедрата за финансово право и финансии

1955-2021

Со заминувањето на проф. д-р Весна Пендовска, Правниот факултет изгуби еден извонреден наставник и одличен педагог, но пред сè ценета колешка и пријателка.

Ќе останат во вечно сеќавање нејзиниот богат творечки опус, професионализмот карактеристичен за нејзината работа и хуманиот однос кон студентите и колективот.

Од вработените на Правниот факултет „Јустинијан Први“ – Скопје

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје