ПОСЛЕДЕН ПОЗДРАВ

ПОСЛЕДЕН ПОЗДРАВ

на нашиот почитуван професор и колега

ПРОФ. Д-Р ДИМИТАР БАЈАЛЏИЕВ

редовен професор на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

на Катедрата за воведни и теоретски правни науки

1944-2022

Со заминувањето на проф.д-р Димитар Бајалџиев, Правниот факултет изгуби еден извонреден наставник и одличен педагог, поранешен декан на Факултетот и ценет колега и пријател.

Ќе останат во вечно сеќавање неговиот богат творечки опус, професионализмот карактеристичен за неговата работа и хуманиот однос кон студентите и вработените на Факултетот.

Од вработените на Правниот факултет „Јустинијан Први“ – Скопје