Право на друштва (прва група) – проф. Димитар Гелев

Сите студенти од прва група што слушаат предавања по Право на друштва кај проф. Димитар Гелев да побараат прием на следнава група на фб: Право на друштва 2020-2021.