ПРАВО НА ОСИГУРУВАЊЕ И ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ТРАНСАКЦИИ: ТЕРМИН ЗА ИСПИТ ВО КАЗНЕНА СЕСИЈА

Се известуваат студентите дека испитот по право на осигурување и обезбедување на трансакции ќе се одржи на 08.11.2017 година, од 12:00 часот, во амф. 8. Студентите со себе задолжително да носат индекс и доказ за уредена обврска за полагање во казнена сесија.