Прелиминарна ранг листа-Одлука за избор на студенти чие родителско право врши само еден родител, кои се стекнуваат со погодноста за плаќање половина од износот на уписнината за прв циклус студии за учебната 2021/2022 година

Преземете ТУКА.