Приклучување кон online предавања на Microsoft Teams за втор циклус на студии

Почитувани студенти,

Секој студент ќе добие мејл во следниов формат ime.prezime(.1/2/3)@students.pf.ukim.mk.

Со овој мејл студентите ќе може да се најават на Microsoft Teams, со единствена цел, за да слушаат предавања online.
Во прилог ви праќаме упатство за креирање на  Microsoft Teams службен мејл. ЛИНК

Секој студент, потребно е да го отвори распоредот на предавања поставен подолу, и да кликне Join на линкот во последната колона, согласно соодветната насоката и соодветниот предметот.

Со кликнувањето Join значи дека сте испратиле request за влез во групата. Предмениот професор ќе го прифати вашиот request за влез во групата на Microsoft Teams и со тоа станувате дел од групата на Microsoft Teams.

 Microsoft Teams Распоред на предавања

УПАТСТВО ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ КОН ONLINE MEETING-ПРЕДАВАЊЕ

НАПОМЕНА: Студентите кој се дипломирани на Правниот факултет “Јустинијан Први” во Скопје, не ја користат повеќе службена адреса од прв циклус на студии. Потребно е да ја активираат службена адреса за втор циклус на студии, согласно испратеното упатство погоре.

Со почит,
Правен факултет “Јустинијан Први” во Скопје