Продолжен рок за елетронско пријавување во iKnow системот

Рокот за пријавување на испити во iKnow системот за јануарската сесија за учебната 2020/21 година е продолжен до 20.05.2021 година.