Резултати од завршниот испит по Јавна администрација

Резултати од завршен испит по јавна администрација, одржан во дополнителната априлска сесија на 1.4.2019 г.

Оценки по предметот ќе се земаат на 5.4.2019 г., во 10 часот во каб. Бр.13.

 

Катедра по административно право и јавна администрација“