Резултати од завршните испити по Вовед во правото и Филoзофија на правото полагани во првата и втората декада во јунската испитна сесија 2020 година кај проф. д-р Александар Љ. Спасов

Преземете ТУКА.