Резултати од испитите Политички систем и Современи политички системи – Јунска испитна сесија

1. Резултати од писменото полагање на предметот Политички систем! (Јунска испитна сесија – 2019 година)

2. Резултати од писменото полагање на предметот Современи политички системи! (Јунска испитна сесија – 2019 година)