Резултати од испитот по МПП – 09.06.2021 г.

Почитувани студенти, 


Во прилог се резулатите од испитот по меѓународно приватно право, одржан на 9.6.2021 година. Терминот за впишување на оцените и увид во тестовите ќе биде дополнително определен, откако ќе бидат објавени резултатите од втората декада.