Резултати од испитот по Финансово право – прва декада

Почитувани студенти,

во прилог е документ во кој на првиот sheet именуван како 24.1.2020 се дадени резултатите од завршниот, писмен, испит по предметот Финансово право кој се спроведе во рамки на првата декада. Терминот за увид и терминот за впишување на оцени ќе бидат дополнително објавени по спроведување на испитот во втората декада.

На вториот sheet од документот, именуван како 6.2, е даден список на студенти кои го пријавиле испитот и кои ги исполнуваат условите за полагање во втората декада. Терминот за испит е 6.2 (четврток) во 10 часот, согласно следниот распоред по простории:

  • студентите чии презимиња започнуваат на буквите од А – О – ќе полагаат во амф.2,
  • студентите чии презимиња започнуваат на буквите од П-Ш – ќе полагаат во амф.3.

Катедра по Финансово право