РЕЗУЛТАТИ ОД УСПЕХ ОД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ (ПРЕЛИМИНАРНИ РАНГ-ЛИСТИ)

Конкурсната комисија за прв циклус студии ги објави Резултатите од успех од средно образование (прелиминарни ранг- листи) на кандидатите за запишување на Правниот факултет „Јустинијан Први“ – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во прв уписен рок. Резултатите од успех од средно образование (прелиминарни ранг- листи) се објавени во системот за електронско пријавување и на огласната табла на Факултетот, а може да се преземат ТУКА.

Кандидатите за запишување имаат право на приговор на технички пропусти – грешки направени при пресме­тувањето на бодовите до 04/09/2020 (петок) до 10.00 часот. Поуката за поднесување приговор може да се преземе ТУКА.

Конкурсна комисија