Резултати по предметот Право и информатичка технологија кај проф. д-р Драги Рашковски

Резултати по предметот Право и информатичка технологија одржан на 11.09.2019 година во прилог.

Земање на оцени на 25.09.2019 во среда во 15.30 часот.