Р Е З У Л Т А Т И од испитот по Економика кај. проф. д-р Владимир Кандикјан одржан на 02.02.2022 година

Преземете ТУКА.