СООПШТЕНИЕ ЗА ЗЕМАЊЕ НА ОЦЕНКИ ПО СИТЕ ПРЕДМЕТИ НА ПРВ И НА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ КАЈ ПРОФ.Д-Р ВАНЧО УЗУНОВ И ПРОФ.Д-Р БИЉАНА ПЕТРЕВСКА

Ги информираме студентите кои ги положија испитите на прв и на втор циклус на студии по предметите кај проф.д-р Ванчо Узунов и проф.д-р Биљана Петревска, дека впишувањето на оценки во индекс и во пријава ќе се одржи на 8.2.2021 (понеделник) во 9 часот во Амфитеатар 4. Потребно e да ги оставите Вашите индекси и пријави во точното време во амф.4., и да не се задржувате во просторијата, туку потоа во 13 часот да дојдете повторно во Амф.4. за да си ги земете Вашите индекси со оценки.                                                                                                                                        Предметните професори