Соопштение за усно доиспрашување кај проф. Татјана Петрушевска

Усното доиспрашување кај проф. Петрушевска по предметите Меѓународно јавно право и Вовед во право на ЕУ ќе се одржи на 4.10. (петок) во 11:30 часот.