Соопштение

Испитите по Социологија на правото и Политичка социологија кај доц. д-р Милена Апостоловска Степаноска ќе се одржат на 10.09.2019 во 11:30h во амфи 4.