СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 13.07.2020 година во 13 часот, кандидатката  Миа Укајдари ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Меѓународна правна рамка за ефикасна борба против агресивното даночно планирање“.

  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа Skype link: https://join.skype.com/oFJk1o2cKjNx“.

Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје