СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 16.07.2020 година во 10 часот, кандидатката  Тамара Јовановиќ ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Односите со јавноста и психолошкото профилирање на американските претседателски кандидати во рамки на изборната кампања од 2016та година“.

  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа Microsoft Teams“.

Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје