СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 13.07.2020 година во 14 часот, кандидатката Фросина Касниоска ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Правните механизми за заштита на странски инвестиции“.

  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа Zoom“.

Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје