СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 13.07.2020 година во 9 часот, кандидатот Александар Петковиќ ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Криминолошки аспекти на нелегалната трговија со луѓе заради нелегална трговија со човечки органи“.

  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа Zoom“.

Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје