СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 16.07.2020 година во 11 часот, кандидатката Ирена Тачовска ќе го брани својот магистерски труд на тема: Прометливост на правата од индустриска сопственост.

  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,,Microsoft Teams“.

Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје