СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на ден 11.09.2020 година (петок) во 13 часот, кандидатката М-р Ана Виткова ќе ја брани својата докторска дисертација на тема:

Движењата за независност, правото на самоопределување и безбедноста на малите држави

Одбраната ќе се одржи во салата за состаноци на Правниот факултет „Јустинијан први“ – Скопје, Бул. „Гоце Делчев“9б – Скопје (сала за ннс под деканат)

Од Правниот факултет

ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје