СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 21.09.2020 година,во 11 часот, кандидатот Ана Пауновска ќе ја брани својот магистерски труд на тема: „Правна заштита на трговските марки и нивното постоење во виртуелниот свет преку регистрација на домен имиња“.

Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,,Мicrosoft Teams“.

Од Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје