СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 15.10.2020 година, во 11и 30 часот, кандидатoт Орце Митовски ќе ја брани својот магистерски труд на тема: „ Семејното насилство и употребата на службено оружје при извршување на семејно насилство во Република Македонија “

Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,, Мicrosoft Teams “.

Од Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје