Соопштение

Испитот по предметот Право и информатичка технологија во дополнителната сесија за асполвенти 2019/20 година ќе се одржи на 21.10.2019 година во 16 часот.

Испитот по предметот Право и информатичка технологија во дополнителната сесија 2019/20 година ќе се одржи на 13.11.2019 година во 16 часот.