СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 12.11.2020 година ( четврток) во 10 часот, кандидатот Седат Сулимани ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Персонален данок на доход во земјите на Југоисточна Европа “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Мicrosoft Teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје