СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 14.12.2020 година ( пoнеделник) во 11 часот, кандидатот Марко Јовановиќ, студент на втор циклус студии – насока административно право и јавна администрација ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Органи на управување во јавни служби “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Мicrosoft Teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје