СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 22.12.2020 година ( вторник) во 11 часот, кандидатката Маја Aпостоловска, студентка на втор циклус студии – насока римско право и приватноправна традиција ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Интестатското наследување во римското право “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа ЗООМ.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје