СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 30.12.2020 година (среда) во 14:00 часот, кандидатката Ниѓар Тоска, ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Неисполнување или неуредно исполнување на договорот за меѓународна продажба на стока во споредбеното право и правото на Република Македонија“

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа .

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје